Košatka nad Odrou

Skupinka stavení vsazených mezi poli, lesíky, loučkami. Drobná částečka Moravskoslezského kraje, lemovaná vodou – mohutným tokem a meandry řeky Odry, pomalu tekoucí Lubinou, a potom rybníky, rybníky a zase rybníky. Voda po staletí přinášela a stále přináší tomuto dílku krajiny užitek, životodárnou vláhu, ale často také zkázu, pocit marnosti a strach. Tak by se dal ve zkratce popsat kraj, kde leží původně malá vesnička Košatka nad Odrou, v současnosti osada Košatka jako místní část Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Košatka nad Odrou vznikla v roce 1923 spojením samostatných obcí Velká Košátka a Malá Košátka. Obec leží v severním cípu SO Příbor v nadm. výšce 223 m. Velká Košátka ležela na pravém břehu Odry, Malá Košátka na levém břehu Lubiny – nedaleko jejího soutoku s Odrou. Vznikla jako osada obce Velká Košátka a v roce 1900 měla 35 domů a 251 obyvatel, obě Košátky měly společně 75 domů a 610 obyvatel české národnosti a katolického vyznání. Hlavní činností obyvatel bylo zemědělství. Samostatná škola tu byla zřízena v roce 1871 a na přelomu století ji tvořily dvě třídy.

Dnes tvoří osadu asi 125 čísel popisných s téměř 400 obyvateli. Potřebám obyvatel slouží nejen restaurace Odra s moderně vybaveným sálem, ale i nově vybudovaný volnočasový areál s umělým povrchem a osvětlením, který byl vybudován v průběhu roku 2010 na místě bývalého travnatého hřiště spolu s dětským koutkem a sociálním zázemím.

Život obce, která leží stranou všech hlavních komunikací, v minulosti dotvářely místní spolky, provozující divadelní představení, cvičení Sokolů včetně činného družstva národní házené, myslivci, ale od roku 1924 také dechová Košatská kapela, která dosáhla vysoké úrovně a proslula v širokém okolí. Bohatý kulturní život spojený s udržování národních tradic a zvyků přitáhl a okouzlil také velikány naší národní kultury: Petra Bezruče a Leoše Janáčka, kteří z návštěv Košatky čerpali poučení a inspiraci pro svá díla.