SDH Košatka

Od historie k současnosti

Sbor dobrovolných hasičů v Košatce byl založen 29.1.1922. K členství se přihlásilo 46 členů činných a 36 přispívajících.

Výbor byl zvolen takto:

Starosta: Chvostek Rudolf – rolník
Náčelník: Sýkora Miloš – chalupník
Šlejtr Bohumil – pekař
Jednatel: Kudělka Josef – učitel
Zbrojíř: Korpas Adolf – kovář
Trubač: Stuchlý Karel, Tomášek František, Rypel František, Nováček

Dne 27.5.1923 byla otevřena hasičská zbrojnice. V září roku 1938 byla Košatka začleněna do Sudet. Sbor cvičil pod vedením německého četníka. Po dobu okupace sborová činnost ustala. Jak píše kronikář – “konáno s odporem pouze to, co bylo německými úřady nařizováno”. Dne 2. 5. 1945 byla obec osvobozena a sbor pokračoval ve své činnosti.
V roce 1954 vybojovaly ženy SDH Košatka v Praze titul “Mistr republiky” v požárním sportu. Dne 1. srpna 1965 byla slavnostně otevřena a do dnešní podoby přestavěná hasičská zbrojnice. Dne 27. května 1999 byly dokončeny vnitřní úpravy a oprava budovy, která byla silně poškozena povodněmi z roku 1997.
V roce 2002 oslavil sbor 80 let svého trvání. Při této příležitosti jsme navázali družbu s polskými hasiči z Ustroně-Lipovce. V roce 2004 jsme jejich návštěvu oplatili při oslavě 75 let od založení jejich sboru. Polští hosté se zúčastnili také slavného dne našeho sboru – předání nového hasičského auta, pořízeného z prostředků Obecního úřadu. Této akce se zúčastnil i primátor města Ustroně.
K naší činnosti patří protipožární prevence, hašení požárů, záchrana majetků a pomoc při povodních, organizování kulturních a sportovních akcí.
V současné době má sbor 45 členů, z toho 7 žen.
Dne 19.2.2011 byl na mimořádné valné hromadě zvolen nový výbor SDH Košatka.
Současné vedení SDH Košatka pracuje v tomto složení:

funkce jméno kontakt
starosta Kateřina Chvostková +420 776 734 534
náměstek starosty Janošek Jakub +420 721 096 855
velitel: Venclík Rostislav +420 732 964 404
jednatel: Ing. Klučík Pavel +420 605 553 472
hospodář Dostál Jaroslav +420 723 720 391